Formularz zgłoszeniowy on-line
wypełnij wszystkie pola i zaznacz dwie zgody. Zapisy na obozy rozpoczną się 04.04.24 (czwartek) o godz. 9.00 

      

Wybór
Nazwa obozu
Termin
Uczestnicy
Cena
Zobacz ofertę
Obóz Windsurfingowo - Rolkowy w Międzybrodziu
Przykro nam. Brak miejsc.
Prosimy o kontakt w sprawie listy
rezerwowej na maila jdabek@sto64.krakow.pl
30-06.24 - 06-07.24
Kl. 1-3 SP
2200
Obóz Tenisowy w Nowy Sącz
01-07.24 - 07-07.24
Kl. 3-8 SP, LO
2120
Rejs po Mazurach
Przykro nam. Brak miejsc.
Prosimy o kontakt w sprawie listy
rezerwowej na maila pholizna@sto64.krakow.pl
03-07.24 - 11-07.24
Kl. 4-8 SP, LO
2600
Obóz Wakebordowo Rowerowy w Januszkowicach
13-07-24 - 20-07-24
Kl. 1-8 SP, LO
2900
Wakacje na sportowo w Jaroszowcu
07-08-24 - 13-08-24
Kl. 2-8 SP
2350

 

Sekcja Żeglarska 

Nazwa obozu i miejsce

Termin obozu

Wiek uczestnika

Cena

Zapisy

Oferta


Szkółka Żeglarska (z. Kryspinowski)

5 dni w każdym tygodniu wakacji

Kl. 1-8 SP

1500

514 809 099 lub info@navigareyc.pl


Szkółka Windsurfingowa (z. Kryspinowski)5 dni w każdym tygodniu wakacji


Kl. 1-8 SP

1500

514 809 099 lub info@navigareyc.pl


Kurs Żeglarza Jachtowego (z. Kryspinowski)Wg kalendarza - kurs 11 dni


Kl. 8 SP i LO

2000

514 809 099 lub info@navigareyc.pl


Imię dziecka
Nazwisko dziecka
PESEL dziecka
Pełna nazwa szkoły
Klasa


Data urodzenia dziecka:

   


Imię rodzica (opiekuna prawnego)
Nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)


E-mail rodzica (opiekuna prawnego)
Telefon rodzica (opiekuna prawnego)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportowy i Turystyki Glosator, z siedzibą przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie, zwane danej SSKSiT Glosator. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail glosator@sto64.krakow.pl. Regulamin RODO *


Akceptuję regulamin RODO SSKSiT GLOSATOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O kolejności zapisu dzieci na obozy decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą ZALICZKI przelewem na konto KLUBU. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu w przypadku braku minimalnej wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji wpłacone kwoty zostaną zwrócone w całości. Wszelkich informacji o obozach udziela kierownik.

Deklaruję wpłatę


SSKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Nr konta: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001

Tytuł przelewu: nazwa obozu - imię i nazwisko uczestnika, np: Obóz tenisowy w Wiśle - Jan Kowalski